Wygo.club – “Where You Go We’ll Go” là website cung cấp dịch vụ tư vấn du lịch, được sử dụng để giới thiệu, quảng cáo, tra cứu và đánh giá dịch vụ du lịch cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Wygo.club được xây dựng với các chức năng hỗ trợ tối đa cho khách hàng (người cung cấp/sử dụng dịch vụ du lịch) có thể giới thiệu, quảng cáo và đánh giá các loại hình dịch vụ du lịch khác nhau thông qua kênh thông tin uy tín, khách quan và thiết thực như đã vạch ra những giải pháp tối ưu cho dịch vụ nhà hàng, khách sạn, y tế, tour du lịch…Wygo.club hướng tới là sẽ trở thành thương hiệu tin cậy trong thị trường tư vấn du lịch và mong muốn là cầu nối giữa người cung cấp và người sử dụng dịch vụ du lịch.